آهنگ مادر من با صدای مرحوم خسرو شکیبایی

آهنگ زیبای مادر من با صدای مرحوم خسرو شکیبایی