محلول قارچ کش ضد باکتری ارگانیک

کاهش تلفات مزارع کشاورزی برای تولید مقدار بیشتر غذا از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. درکنار افزایش مقدار محصولات، استفاده از محصولات ارگانیک و سالم نیز حائز اهمیت هستند. بنابراین باید جایگزین مناسبی برای قارچ کش ها و سموم شیمیایی درنظر گرفته شود.
آرال شیمی محصولات اگروسیب و پراکسیدین را برای از بین بردن بیماری های قارچی و باکتریایی مزارع کشاورزی، باغ های مرکبات و هلو و شلیل و ...، معرفی می کند. این محصولات ارگانیک جایگزین قارچ کش های شیمیایی می شوند.
در این ویدیو یکی از مزارع گندم که از اگروسیب و پراکسیدین استفاده کرده اند را مشاهده می کنید.