کرگیری از دیوار بتن مسلح (جلفا)

کرگیری از دیوار بتن مسلح جهت عبور کابل های تاسیساتی
کارفرما: شرکت سگال آذر
پروزه انتقال آب ارس
https://bit.ly/2KjSiMT
041-35416473
09141096189