سیاه چاله(پیش برنامه) کاری از خلیل علیزاده

برنامه های علمی (نجوم-فیزیک) از خلیل علیزاده را در شبکه آسترو را در شبکه های اجتماعی با آیدی مشترک @phykhalil دنبال نمائید.