انفجار راکت ماهواره بر آمریکا

ماهواره بر اسپیس ایکس ناسا در فرود عمودی دچار حادثه شد.
بر این اساس، اولین تلاش آزمایشی برای فرود عمودی راکت ماهواره بر اسپیس ایکس Space X در جنوب ایالت تگزاس ناموفق بود و این راکت به هنگام تماس با زمین منفجر شد.