خاطره عزت الله ضرغامی از عبدالله جاسبی در کنکور

عزت الله ضرغامی، در برنامه رودررو خاطره‌ای از کنکور دکتری و زنگ زدن به عبدالله جاسبی را تعریف کرد