از بین بردن زنگ زدگی پیچ و مهره (فلزات) با استفاده از نوشابه!

زنگ زدگی و شکست اتصالات پیچ و مهره گاه می تواند خطرات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. منظور از این اتفاق، شکستن فیزیکی آنها نیست بلکه هر مشکلی در یپچ و مهره ها که باعث از کارافتادن سیستم شود را به گونه ای شکست اتصالات پیچ و مهره می دانیم.
انتخاب این محصولات به عنوان یکی از مهمترین قطعات در صنایع سنگین و سبک، به دقت نظر بسیار زیادی نیاز دارند. اینکه این قطعات تا چه میزان در برابر عوامل محیطی (رطوبت، سرما، گرما و…) ، فشار و ضربه های پیش بینی نشده مقاوم است و تا چه میزان بار و فشار را می تواند تحمل کند، نکات بسیار مهمی هستند که در زمان خرید باید به آنها توجه داشت. در این ویدیو نحوه رفع زنگ زدگی فلزات و پیچ و مهره ها با استفاده از نوشابه به منظور جلوگیری از شکست اتصالات پیچ و مهره ای را مورد بررسی قرار می دهیم.
در صورتی که علاقه مند هستید در مورد عوامل شکست اتصالات پیچ و مهره ای اطلاعات بیشتری کسب نمایید به بلاگ سایت https://pichstore.com/مراجعه نمایید.

https://pichstore.com/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%db%8c%da%86-%d9%88-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/