چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی ؟؟ از حافظ

با صدای زیبای استاد فریدون فرح اندوز
تهیه و تدوین توسط آقای مجید خندلی در آلمان شهر برلین ود ر سال ۱۴۰۰ شمسی ( خورشیدی) برابر با سال ۲۰۲۱ میلادی
خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی متخلص به "حافظ"، غزلسرای بزرگ و از بزرگان شعر و ادب پارسی و شاعر سدهٔ هشتم هجری ایران است.و همچنین ملقب به لِسان‌ُالْغِیْب است.دیوان حافظ شامل 500 غزل، 42 رباعی و چندین قصیده می باشد که در طول 50 سال سروده است.