چگونه کباب ترکی زغالی درست کنیم؟

یکی از بهترین و معروف ترین غذاهای ترکی، کباب ترکی زغالی است که متفاوت از کباب ترکی معمولی است که بسیار خوشمزه و خوش طمع تر از آن است پیشنهاد ما پخت کبابت ترکی زغالی است با اسان ترین دستور پخت
غذای خاص برای یک مهمونی خاص

https://taamtalaei.com/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%B0%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C/