دستگاه مخمل پاش آموزش مخمل کاری

شرکت سازه ای مهندسی فلوکان استار فروشنده دستگاه و مواد اولیه
سازنده و فروشنده دستگاه و مواداولیه فروش دستگاه آبکاری-مخمل پاش و هیدروگرافیک
دستگاه مخمل پاش خانگی-صنعتی و دواپراتوری
پودر مخمل ترک و ایرانی در انواع طیف مختلفی
چسب های مخمل پاشی و اکلیل پاشی مناسب برای تمامی سطوح
خرید به صورت حضوری و اینترنتی
شماره تماس ومشاوره:
02156571497
09361428505
09190924535