پسماند سمی چیست

هر ساله، جوامع صنعتی از طریق صنایع، مصرف­ کنندگان و شهرهایشان- میلیون­ ها تن پسماند سمی را تولید می­ کنند. این خطرات، به‌طور مستقیم و غیر مستقیم در نرخ­ بالای گسترش بیماری­ ها و مرگ‌ومیر انسان‌ها و در آسیب به بوم­ نظام در هر قاره و نظام اقیانوسی، تأثیرگذار و سهیم است.