چرا باید از دیگران تعریف کنیم؟

اکثر مردم عادت دارند وقتی نکته مثبتی از کسی به ذهن آنها خطور می‌کند معمولا آن نکته را در همان لحظه به او نمی‌گویند و صبر می‌کنند تا در گفتگوی دیگری این مسئله را به شخص سومی بگویند. در حالی که اگر این تعریف‌ها و تمجید‌‎ها را در لحظه و مستقیما به خود شخص بگوییم، روابط خیلی بهتری با دیگران خواهیم داشت. با این کار در ذهن و قلب دیگران جایگاه ویژه‌ایی پیدا می‌کنید و آنها از شما به عنوان یک انسان صادق یاد خواهند کرد. در این ویدیو به نحوه تعریف کردن از دیگران و اثرات عمیق آن در روابط انسانی پرداخته می‌شود.