دانلود نسخه کامل کتاب امواج الیوت رابرت پریچر فارسی

دانلود نسخه کامل کتاب امواج الیوت رابرت پریچر فارسی pdf← دانلود فایل........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... موج (I) یک «پنج» دانلود نسخه کامل کتاب امواج الیوت رابرت پریچر فارسی نسبتاً واضح است؛ اگر فرض کنیم اینکه سال 1789 آغاز ابرچرخه باشد. موج (II) یک فلت است که با قاعده تناوب یک زیگزاگ یا مثلث برای موج (IV) به خوبی پیش بینی می‌کند. موج (III) گسترش یافته است الیوت و به راحتی می‌توان آن را به پنج زیر موج الیوت ضروری تقسیم کرد، از جمله یک مثلث در حال گسترش که مشخصاً در موقعیت موج چهارم است. موج (IV)، از 1929 تا 1932، در محدوده موج چهارم با درجه کمتر خاتمه می‌یابد. بازرسی موج (IV) در شکل 5-5 با جزئیات بیشتر زیگزاگ و بعد از آن ابرچرخه، را نشان می‌دهد که ویرانگرترین فروپاشی بازار در تاریخ ایالات متحده را نشان می‌دهد. در موج الف کاهش، نمودارهای روزانه نشان می‌دهند که سومین موج فرعی، به شکل مشخص، شامل سقوط وال استریت در 29 اکتبر 1929 می‌شود. سپس موج a تقریباً 50 درصد توسط موج b، «اصلاح معروف روبه‌رو» عقب‌نشینی شد. 1930، به قول ریچارد راسل، که در طی آن حتی رابرت ریا نیز به دلیل ماهیت عاطفی این تجمع هدایت شد تا مواضع کوتاه خود را پوشش دهد. موج C در نهایت به 41.22 رسید؛ افتی 253 نقطه ای یا حدود 1.382 برابر طول موج A. این یک افت 89 درصدی (یک عدد فیبوناچی) در قیمت سهام در 3 سال (عدد فیبوناچی دیگر) را تکمیل کرد. لازم به ذکر است که الیوت همیشه سال 1928 را به عنوان قله موج ارتدکس (III) تفسیر می‌کرد که قله سال 1929 یک بالای نامنظم را نشان می‌داد. شکل 5-4 موج (IV) را به صورت زیگزاگ امواج نشان می‌دهد. در حالی که قیمت‌های واقعی، یک زیگزاگ بود، در قیمت‌های تعدیل شده بر اساس تورم، مثلثی بود، همانطور که یک سال بعد دانلود نسخه کامل کتاب امواج الیوت رابرت پریچر فارسی تشخیص داده شد (به ضمیمه مراجعه کنید). ما چندین ایراد را در این بحث الیوت می‌یابیم، مانند چارلز کالینز، که با ما موافق است. او می‌گوید سال 1929 احتمالاً نقطه اوج ارتدکس بوده است. اولاً، کاهش از 1929 تا 1932 نمونه خوبی از کاهش 5-3-5 زیگزاگی است. الیوت در مرحله بعد، برای اینکه موج (III) در سال 1928 به اوج برسد؛ موج (IV) باید شکلی به خود بگیرد که با «نگاه مناسب» برای تصحیح فلت منبسط شده 3-3-5 مطابقت ندارد. تحت این تفسیر، موج C نسبت به امواج کوچکتر A و B نامتناسب است و به یک فاصله بسیار ناخوشایند به حداقل مقدار موج A خاتمه می‌یابد. مشکل دیگر قدرت موج فرضیBاست که به خوبی در کانال روند صعودی باقی می‌ماند و از طریق بالا به پایان می‌رسد. تحلیل نسبت موج (IV) هم از ادعای الیوت مبنی بر ماکزیمم نامنظم و هم از نظریه ما در مورد بالا بودن ارتدکس پشتیبانی می‌کند، زیرا موج C تحت تحلیل الیوت 2.618 برابر طول نزول خالص موج A است. از نوامبر 1928 تا نوامبر 1929، و در امواج تحلیل ما، موج C 1.382(382 معکوس 2.618 است) برابر طول موج A از سپتامبر 1929 تا نوامبر 1929 است. موج (V) این ابرچرخه بزرگ هنوز در حال پیشرفت است، اما تا کنون به زیبایی با این انتظار مطابقت داشته است. از آنجایی که موج (III) یک گسترش بود؛ موج (V) باید از نظر زمان تقریباً برابر با موج (I) باشد و قدر درصد موج (I) حدود پنجاه سال طول کشید تا تکمیل شود؛ همانطور که موج (V) اگر زمانی که ما انتظار داریم به پایان برسد، باید تمام شود. ارتفاع آن در نمودار ثابت دلار تقریباً برابر با ارتفاع موج (V) است که برابری را بر حسب درصد پیشرفت بیان می‌کند. حتی «قیافه» آنها نیز بی شباهت نیست. موج (V) چرخه بزرگ، در زیر بیشتر تحلیل می‌شود. 3. موج ابرچرخه از 1932 موج ابرچرخه (V) از سال 1932 در حال پیشرفت بوده و هنوز در حال گسترش است (شکل 5-5 را ببینید). اگر چیزی به نام تشکیل موج کامل تحت اصل موج وجود داشت؛ این توالی بلندمدت از امواج الیوت کاندیدای اصلی بود. تجزیه امواج چرخه به شرح زیر است: موج1:1932) تا(1937این موج طبق قوانینی امواج که الیوت تعیین کرده است؛ یک توالی پنج موجی واضح است. 618.6 کاهش بازار را از اوج‌های 1928 و 1930 دنبال می‌کند و در داخل آن، موج پنجم الیوت گسترش یافته 1.618 برابر فاصله موج اول تا سوم را طی می‌کند. موج2: (1937تا1942) در موج دوم، زیر موج A پنج است و موج C پنج است؛ بنابراین کل سازند زیگزاگ است. بیشتر خسارت…