قیمت پنجره دوجداره

این نوع دیگری از PVC یا پلی وینیل کلرید است که قوی تر و با دوام تر از PVC معمول است. ... پنجره های آلومینیومی ممکن است زنگ نزنند اما این عایق ها بسیار ضعیف هستند. ...
"(http://nameavaran.ir/Details.aspx?Shenase=14133)[قیمت پنجره دوجداره]"