نشانه های پشیمانی فرد خیانتکار 8

خواسته هایتان را برآورده می کند:
شاید همیشه در رابطه زناشویی خود خواسته هایی را از همسرتان داشتید که وی در آن دوران نسبت به آنها به شدت بی توجه و بی اعتنا بوده و هرگز تمایلی برای تحقیق آن خواسته ها و خوشحال کردن شما از خودش نشان نداده است.

???? اکنون که وی مرتکب خیانت در حق شما شده است، همه چیز فرق کرده است. او بدون نیاز به گفتن به شما، کارهایی را که قبلا نسبت به آنها بی تفاوت بود را انجام داده و هر گونه رفتار محبت آمیزی را انجام می دهد تا متوجه شوید، احساس پشیمانی اش کاملا واقعی و بدون تظاهر است.
مرکز مشاوره خانواده آویژه
https://psychology.avije.org/family-counselling/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1/
با مشاوران ما همراه باشید.
https://psychology.avije.org/