تبدیل لباسشویی کهنه به باربیکیو

وقتی لباسشویی شما غیرقابل استفاده می‌ شود، بهتر است آن را دور نیندازید. شما با داشتن کمی خلاقیت می‌ توانید با استفاده از لباسشویی کهنه خود وسایل کاربردی درست نمایید.یکی از این لوازم کاربردی می تواند باربیکیو باشد که در این ویدئو نحوه تبدیل لباسشویی کهنه به باربیکیو را به شما نشان خواهیم داد.
لینک سایت: https://ipemdad.com/video/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%88/