آیا شپش ها موجب بیماری می شوند؟

شپش ها مانند پشه ها و یا مگس ها آفات خطرناک و بیماری زایی نیستند. اما وجود آن ها در سر هر فردی میتواند منزجر کننده باشد. این حشرات در ارتباط مستقیم با ما هستند و می توانند خواب شبانه را از ما دریغ کنند. برای دفع شپش و تخم شپش باید از شامپوهای تخصصی استفاده کرد. برای تهیه این نوع شامپوها با میهن سم تماس بگیرید.
09145562020 _ 04432251817
www.mihansam.com