سوراخکاری ( کرگیری ) دیوار حائل بتنی

کرگیری از دیوار حائل بتنی به ضخامت ۹۰ سانتیمتر و به قطر ۲ اینچ جهت هدایت آب های نفوذی از زهکش سنگی پشت دیوار به داخل رودخانه
محل پروژه : استان تهران / شهرستان پاکدشت
کارفرما : جناب مهندس گلستانی
https://bit.ly/2KjSiMT