آهنگ اتفاقا عشق از شهاب مظفری

آهنگ اتفاقا عشق از شهاب مظفری
https://bamiseda.ir/?p=13679
♫ ♫♫♫ ♫

اتفاقا عشق یعنی راه را گم کرده باشی

اشتباهی را برای بار چندم کرده باشی

اتفاقا بهتر است از چشم عاقل ها بیوفتی

کارهایی بر خلاف میل مردم کرده باشی