کرمانشاه بهشت گردشگری - مسافرت

جاذبه های گردشگری سرپل ذهاب

کرمانشاه با 4000اثر طبیعی و تاریخی بهشت گردشگری که 2200 اثر آن ثبت ملی و یک اثر آن ثبت جهانی شده.

جاذبه های گردشگری سرپل ذهاب

گردشگری , توریستی , مسافرت , تفریح و سفر , جاذبه های گردشگری سرپل ذهاب