آموزش مغناطیس و القا اوج یادگیری | کنکور آسان است

تدریس فیزیک یازدهم قانون فاراده استاد امیر مسعودی مدرس کنکور آسان است.
صفحه اوج یادگیری در اینستاگرام را دنبال کنید.
اینستاگرام اوج یادگیری https://instagram.com/ojeyadgiri.tv2
وب سایت اوج یادگیری https://ojeyadgiri.com
شماره تماس اوج یادگیری 02191304690