ویدیویی از کشتی کره‌ای دقایقی پیش از توقیف

تصاویر هوایی از کشتی کره‌ای دقایقی پیش از توقیف