جزوه آموزشی کنترل کیفی دستگاه های رادیولوژی

جزوه آموزشی کنترل کیفی دستگاه های رادیولوژی
جزوه آموزشی کنترل کیفی دستگاه های رادیولوژی انواع آزمون های کنترل کیفی دستگاه های رادیولوژی ، ماموگرافی ، فلوروسکوپی و تاریک خانه بر اساس متد ها و تعاریف دفتر حفاظت برابر اشعه سازمان انرژی اتمی کشور بررسی جز به جزاصول کنترل کیفی دستگاه های و سیستم های نام برده ، انواع تست های اندازه گیری ، ابزار مورد نیاز برای اندازه گیری ، معیارهای پذیرش و ... به کارگیری تصاویر و جداول متعدد و من ...

"برای دانلود لطفا اینجا کلیک کنید"