طراحی ساخت و فروش خط تولید کوارتز و کورین

مهندس یاشا باقری
09113269239
مهندس ملیکا گرجی
09027553577
www.nanosil.co
www.cement-plast.com
تفاوت اصلی تکنولوژی کوارتز، و تکنولوژی سنگ مصنوعی مشابه کورین:
میزان مصرف مواد پلیمری کمتر در سنگ مصنوعی کوارتز که موجب کاهش میزان خش پذیری و مقاومت بالاتر در برابر فرسایش میگردد.هزینه خط تولید و تجهیزات سنگ مصنوعی کوارتز بسیار بالاتر از سنگ مصنوعی مشابه کورین است.