چگونه با کنترل افکار، از ابتلا به بیماری کرونا جلوگیری کنیم

در این ویدئو راهکارهایی ارائه می شود که بتوانید راحت تر افکار خود در مورد موضوعات نامناسب مانند بیماری کرونا را کنترل نمایید.