تافل چیست؟

در این ویدیو می توانید به تمام ابعاد آزمون تافل آشنا شوید و بتوانید ساختار جدید این امتحان را بشناسید. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد زمانبندی، بخش های امتحان تعداد وسوالات و انواع تکنیک ها برای موفقیت در امتحان تافل را خواهید شناخت. برای دانلود منابع تافل لینک زیر را دنبال کنید.
https://iranianlc.com/what-is-toefl/
تافل چیست؟