معرفی خدمات اینترنت و مکالمه در مراسم اربعین ( قسمت پنجم)

گوینده : محمد برات زاده گوینده تخصصی تبزرتبلیغاتی , موشن گرافیک ، فیلم مستند و نریشن
http:// www.goyande.ir
تلفن جهت سفارش :09151038606