نحوه عملکرد فیلتر پرس

در این ویدیو چگونگی جداسازی شن از آب برای صنایع کشاورزی و معدنی نمایش داده شده است. شن و ماسه در آب یکی از چالش های بزرگ به هنگام برداشت آب از چاه ها و رودخانه ها است.
"فیلتر هیدروسیکلون"