تتو سبک مکزیکی روی بدن - تمرین روی پوست مصنوعی

آموزش انواع تتوی بدن
02128423118 - 09130919446,7,8
آموزش انواع تتو روی بدن حاوی 38 ساعت ویدئوی آموزشی می باشد.
سرفصلها :
آموزش کامل انواع سوزن تتو
آشنایی با ماشین تتو
سبک شناسی تتو
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران 118فایل تماس بگیرید.
www.118File.com