حضانت

حضانت
امروز در رابطه با مبحث حضانت صحبت می کنیم طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت یا نگهداری کودکان تکلیف پدر و مادر است. پس از جدایی نیز حضانت فرزند تا سن هفت سالگی با مادر است اما بعد از آن اگر پدر و مادر بر سر نگهداری فرزند اختلاف داشتند دادگاه تعیین حضانت را انجام می دهد که فرزند با پدر و یا مادر خود بماند. بنابر ماده ۱۱۷۰ اگر مادر به جنون مبتلا شود و یا این که با دیگری ازدواج کند حضانت از وی گرفته می شود. اگر پدر بچه نیز فوت شود حضانت فرزند با مادر است اما با توجه به ماده ۴۳ حمایت از خانواده حضانت بر عهده ی مادر است مگر این که دادگاه عدم صلاحیت آن را تایید کند.
منبع: https://hamyanedalat.com/custody/