معاون درمان ستاد ملی کرونا تهران: وضع تهران اصلا خوب نیست

معاون درمان ستاد ملی کرونا تهران گفت: وضع تهران اصلاً خوب نیست و وخامت حال بیماران در موج سوم نسبت به موج اول بیشتر است.