محوطه سازی باغ

ساخت ویلا در بهترین شرایط تابعی از الگوی موجود در فضای ایجاد شده در کل محوطه خواهد بود. در صورتی که تم کلی طراحی فضای ویلا، کلاسیک باشد، باید طراحی ساختمان و عمارت ویلا نیز از آن الگوبرداری شده و در صورتی که این تم نزدیک به مدرنتیه انتخاب شود، علاقه مند به طراحی ویلا به سبک مدرن هستیم.

https://tehrangarden.com/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%ba/