دلیل برقراری رابطه با افراد متاهل

چرا رابطه با افراد متاهل برای بعضی افراد جذاب تر است؟ خانم حلیمه باصفت روانشناس و مشاور در این ویدئو به بررسی روانشناختی این موضوع پرداخته است