قیمت واکسن کرونا وقتی وارد ایران شود چقدر خواهد بود؟

دکتر مسعود مردانی عضو کمیته کشوری کرونا در شبکه سه سیما، از قیمت واکسن کرونا خبر داد.