استخدام نیروی زمینی ارتش

ثبت نام نیروی زمینی ارتش ۹۸ از تاریخ یکم اردیبهشت آغاز شده است و تا تاریخ یکم تیر ماه 98 ادامه دارد داوطلبان لازم است بعد از مطالعه شرایط استخدام نیروی زمینی ارتش ۹۸ در صورت دارا بودن شرایط استخدام نیروی زمینی ارتش 98 در گزینش کادر درجه دار یا امدادگر رزم در مهلت تعیین شده به نزدیک ترین دفتر به محل سکونت خود مراجعه و ضمن تحویل مدارک نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند .