ازدواج

دوستان خیلیا هستن چون تنها هستند یا فکر میکنن دیر شده ازدواج میکنن.
یعنی میگن سنم رفته بالا، یالا دیگه پس کی؟
اونا وابسته میشن و به کسی بله رو میگن که هم سطحشون نیست.
شما باید رو خودتون کار کنید تا وابستگی رو درون خودتون از بین ببرید وگرنه در رابطه دچار مشکلات بیشتری میشین.
برای ارتباط با استاد مراد خانی وارد سایت https://jazdplus.com شوید.