خنثی سازی بمب بجا مانده از جنگ جهانی دوم

یک بمب پنج تنی در کانالی نزدیک دریای بالتیک که از جنگ جهانی دوم باقی مانده بود، خنثی سازی شد. غواصان ارتش لهستان این بمب ۵.۷ متری را طی پنج روز خنثی کردند.