سنگ نما رومی

سنگ نما رومی ظاهری باشکوه و پرابهت به ساختمان‌های امروزی بخشیده است. در واقع، مسئله مهم در ساخت نمای سنگی رومی ساختمان شیوه طراحی، خرید سنگ نما و اجرای پیچیده آن است. راحت ترین راه برای خرید سنگ تراورتن نما مراجعه به سایت https://mellatsang.ir است.