درس هفتم از ترم چهارم آموزش تخصصی زبان چینی

درس هفتم در ادامه درس ششم به موضوع خرید پرداخته و در این درس می خواهیم روش پس دادن کالایی که خرید کردیم را با هم تمرین کنیم. اگر چه موضوع درس پس دادن لباس هست ولی می توانیم با یاد گرفتن لغت ها و روش درست مکالمه کردن، هر موضوع دیگری را نیز با همین روش بیان کنیم. در این درس، نکات دستوری که در ترمهای گذشته نیز آموختیم هم وجود دارد. در ترجمه لغتهای درس به نکات مهمی اشاره شده که همراه با مثال برای یادگیری بهتر آورده شده است. در حین مکالمه و پاسخ به سوالهای پایان درس می توانید به نکات دستوری این متن هم به خوبی توجه کرده و از این به بعد در صورت نیاز در حین مکالمه از آن استفاده نمایید. در پایان درس لغات بخش تمرینها، شامل شنیداری و خواندن متن را هم برای شما ترجمه کردم تا بتوانید به راحتی از آنها استفاده نمایید. در متن تمرینهای کتاب در قسمت حرف زدن، فاکتور خرید اجناس را ترجمه کرده و توضیح دادم تا از این به بعد بتوانید به راحتی این لیست را هم بخوانید. شما می توانید این مجموعه را از طریق سایت رسمی آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی https://persiansino.com/ دانلود نمایید. جهت دانلود به فروشگاه ویدئوهای آموزشی مراجعه فرمایید.