آموزش واژه های زبان فارسی

نگارش و خوانش درست زبان فارسی از رازهای ماندگاری این زبان پویاست.
بیایید با هم برای زبان شعر و ادب جهان بکوشیم.
واژگان این بخش از کتاب غلط ننویسیم استاد ابوالحسن نجفی و فرهنگ لغات متشابه از استاد بهرام خواجه برای شما گردآوری شده است.
چنانچه این پست مورد قبول شما هم میهنان عزیز قرار گیرد همچنان این گروه فرهنگی این رویه را ادامه خواهد داد.
موسیقی متن ساز کوزه نوازنده رضا جدیدی
Telegram :
https://t.me/garozman

instagram:
https://instagram.com/garozman1398

site:
https://garozman.ir