ترس از دست دادن عزیزان

مقابله با ترس از دست دادن عزیزان

ترس شما از مرگ عزیزانتان یک ترس شایع در میان همه افراد در سنین و جنسیت های مختلف است که گاهی اوقات بیش از حد و اندازه معمول می شود. به واسطه این ترس، شما همیشه نگران هستید که مبادا اعضای خانواده، همسر و یا فرزندان خود را از دست داده و همین نگرانی موجب می شود که فکر و خیال های منفی حتی برای یک لحظه هم آرامتان نگذارد

مرکز مشاوره خانواده آویژه

https://psychology.avije.org/psychological-counseling/%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86/
با مشاوران روانشناسی آویژه همراه باشید

https://psychology.avije.org/

#مشاوره_خانواده_آویژه #مشاوره_ترس #ترس_ازدست_دادن