تعویض مفصل ران در ناحیه لگن چه تاثیری بر روی لنگش دارد

در این فیلم دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران" توضیح میدهد که جراحی تعویض مفصل ران تا چه حد میتواند لنگش ناشی از خرابی مفصل لگن را از بین ببرد