آزمون پرومتریک

بسیاری از افرادی که قصد مهاجرت به کشورهای پیشرفته را دارند، به دنبال قبولی در آزمون پرومتریک هستند و به آن به چشم یک فرصت طلایی برای پیشرفت و مهاجرت نگاه می‌کنند.
در واقع هدف اصلی متقاضیان این آزمون، امکان پیدا کردن شغل و پیشرفت در کشورهایی با پتانسیل شغلی بالا است و پرومتریک قرار است افراد را به این هدف برساند!
اما آزمون پرومتریک چیست و چه امکانات و فرصت‌هایی را در اختیار متقاضیان و داوطلبان قرار می‌دهد؟
https://iranmohajer.net/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/