دانلود پایان نامه ها با موضوع شهادت شهود

پایان نامه با عنوان بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
پایان نامه بررسی اثر انتشار صکوک بر نوسان قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و مالزی در دوره 2014-2010
https://77u.ir/?s=%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA+%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF