وزن ‌گیری و اضافه وزن مناسب در دوران بارداری

رسیدن به وزن مناسب در دوران بارداری و حفظ آن در محدوده صحیح موضوع مهمی است که زنان باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.
کنترل و تحت نظر قرار دادن وزن‌گیری در طول بارداری و سعی در نگاه داشتن آن در وضعیت مناسب می‌تواند نقش مهمی در سلامت جنین داشته باشد.