حرکت سومو اسکوات با مدیسین بال

عضلات هدف :
داخل ران

نام های دیگر حرکت :
اسکات پا باز با مدیسین بال
سومو اسکوات با توپ

نام انگلیسی حرکت :
wallball sumo squat

نحوه انجام حرکت سومو اسکوات با مدیسین بال

1. پاها را بیشتر از عرض شانه باز کنید، پنجه ها را به بیرون بدهید و با دو دست مدیسین بال را نگه دارید، سپس مثل اسکوات بشینید و بلند شوید.
2. دقت داشته باشید که هنگام نشستن سومو اسکوات، زانو و پنجه باید در یک راستا باشد.
3. در هنگام بلند شدن نفس را خارج کنید و هنگام نشستن نفس بگیرید .
https://fityar.org/Post/Exercises/wallball-sumo-squat

تنوع غذایی بالا و مطابق با سفره‌ غذایی ایرانی هیچ محدودیتی برات ایجاد نمی‌کنه. هر روز با توجه به ذائقه و دسترسی مواد غذایی می‌تونی رژیم رو رعایت کنی و با تمرین های فیتیار به تناسب اندام دلخواه خودتون برسید.
https://fityar.org/FrontCMS/Post/Exercises