مستند زندگی سید جواد هاشمی

سید جواد هاشمی: پدرم آهنگساز و مادرم روضه خوان بود، شاید به همین دلیل است که من مذهبی هنری شدم