رضاصاد در شبکه 7 - تلوزیون به عنوان منبع نور - مدرسه تلوزیونی ایران

در آیتم "عکاسی خانگی" که در برنامه مدرسه تلوزیونی ایران پخش میشه ، رضاصاد در هر قسمت در مورد یکی از ترفند های عکاسی با موبایل توضیح میده. اگر دوربین حرفه ای ندارید ، باز هم میتونید عکس های خوبی بگیرید ؛ برنامه ی عکاسی خانگی به همین دلیل ساخته شده.

موضوع این قسمت : تلوزیون رو به عنوان منبع نور استفاده کن

سایت
https://rezasadeghi.net

اینستاگرام
https://www.instagram.com/rezasaad/