استان هایی که ممنوعیت تردد اجرا می شود

معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما در خصوص این که چه قسمت‌های استانی ممنوعیت تردد اجرا خواهد شد صحبت کرد.