نحوه نصب کفپوش | نصب کفپوش ترموود و نکات آن

کفپوش ترمووود، نوع خاصی از کفپوش است که از چوب های ترموود در ساخت آن استفاده می شود. برای تهیه چوب های ترموود الوارهای چوب تحت فرآیندهای متعددی قرار می گیرند به نحوی که چوب به طور کامل عاری از موادی می شود که دستی در فرسایش و کاهش طول عمر آن دارند. نصب ترموود کاری پیچیده و نیازمند رعایت نکات مهمی می باشد. در این ویدئو با مراحل گام به گام نصب آن آشنا می شویم. https://zaya.io/11ld7